Terug naar het beginscherm

Tabita en John

"Via een vriendin zijn wij bij Jan terecht gekomen nadat er veel gebeurd was in onze relatie. Jan bleek de vinger snel op de juiste plek te kunnen leggen en was hierbij respectvol maar wond er zeker geen doekjes omheen. Jan zegt waar het volgens hem op staat en kan hierbij confronterend zijn in zijn woordkeus. Hij stond hierbij echter altijd open voor onze gevoelens en input.

Er is eigenlijk niet zozeer gesproken over de concrete gebeurtenissen, maar vooral gewerkt aan de patronen in onze relatie die tot deze gebeurtenissen hebben geleid. Hierdoor zijn ook individuele problemen aangepakt. We zijn hier niet alleen samen, maar ook individueel veel sterker uitgekomen. Iets waar we Jan erg dankbaar voor zijn en nog dagelijks profijt van hebben."