Terug naar het beginscherm

Ministerie van Defensie

Een unieke en persoons- en/of teamgerichte aanpak. Jan weet bijzonder snel door te dringen tot de kern van de problematiek en komt met praktische, uitvoerbare adviezen. Hij op snelle, doeltreffende en indringende wijze in staat is geweest de juiste samenwerking en afstemming binnen een managementteam tot stand te brengen, waarbij ook aandacht is voor de individuele aspecten binnen het team.